Przejdź do treści

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.

 

Siedziba i adres spółki:

ul. Bacholińska 11

42-470 Siewierz

 

Dane rejestrowe spółki:

NIP: PL 626-00-03-754

REGON: 272253090

KRS: 49108

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy: 1 485 906,57zł (opłacony w całości),

Ogłoszenia: Monitor Sądowy i Gospodarczy,

Nr Rejestrowy BDO:000003460